KAMIENICE WYSZYŃSKIEGO

ul. Wyszyńskiego
83-110 Tczew

KONTAKT

Biuro Sprzedaży Future Point Sp. z o.o. Sp. k.
Sylwia Kryszewska tel. +48 505 591 436
mail: s.kryszewska@fpoint.pl

W trosce o komfortową i kompleksową obsługę , proponujemy skorzystać z doświadczenia i kompetencji Ekspertów Kredytowych firmy Contact Finance. Celem Ekspertów Kredytowych Contact Finance jest dobór optymalnego produktu finansowego, minimalizacja kosztów uzyskania kredytu, a przede wszystkim przeprowadzenia Państwa przez trudny rynek kredytów hipotecznych.

Nasz Ekspert ds. kredytu hipotecznego:

Adam Janowski
tel. kom. 502 275 123  
e-mail: a.janowski@contactfinance.pl

 

Administratorem danych osobowych jest FUTURE POINT SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez okres niezbędny do finalizacji lub odrzucenia oferty przez klienta. Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi realizację tego procesu.