Biuro dewelopera

Biuro sprzedaży Bud-Invest
ul. Dworcowa 12, Tczew
telefon: +48 666 366 706
email: biuro@kamienicewyszynskiego.pl

Nasz doradca kredytowy

Bepieczeństwo w procesie kredytowania Państwa inwestycji zapewni specjalistka ds. kredytów hipotecznych – Pani Martyna Kosińska, reprezentująca Open Direct. Jej wieloletnia praca w sektorze finansów i bankowości pozwoliła setkom Klientów uzyskać korzystne kredyty na wymarzone mieszkania.

Martyna Drozdowska
tel: 531 098 165,
mail: martyna.drozdowska@sprawdzonyekspert.pl


Administratorem danych osobowych jest Bud Invest sp. z o.o. sp.k.

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez okres niezbędny do finalizacji lub odrzucenia oferty przez klienta. Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi realizację tego procesu.